UR logo Fanuc logo

Integrace robotů (zavádění do výroby)

Automatizovat lze téměř vše – od manipulace, montáže, šroubování, lisování vstřikováním a svařování, přes označování a natírání, až po balení, broušení a leštění.

Mým úkolem jakožto integrátora je:

Spolupracuji se všemi nejvýznamnějšími výrobci robotů (FANUC, KUKA, ABB, STÄBLI, UR), mohu zprostředkovat jejich prodej a podílet se na jejich integraci, v současné době však programuji pouze roboty FANUC a UR.

Kolaborativní robot?

Jednou z prvních otázek, na kterou je potřeba najít odpověď je, zda má být robot kolaborativní, tj. schopný pracovat společně s lidmi bez složitých bezpečnostních zábran.

Je to dnes výrazný trend v průmyslové robotizaci, ovšem přináší s sebou i některá úskalí. Nestačí například, aby byl kolaborativní samotný robot, musí být kolaborativní jeho činnost. Uchopí-li třeba robot ostrý předmět, přestává být kolaborativním.

Kolaborativnost robota je zajišťována různými způsoby:

Cestou výrazného snížení hmotnosti robota se vydal Universal Robots. Jeho hliníkové roboty UR3, UR5 a UR10 se pohybují v rozmezí hmotnosti bezkonkurenčních 11-29 kg.

Naproti tomu velmi robustní (několikanásobně těžší) roboti mají větší odolnost, přesnost a absolutní rychlost. V kolaborativním modu však musejí pracovat pomaleji než roboti UR kvůli velké hybnosti (nedokáží rychle zabrzdit).

Právě odolnost robota je často podceňována. Je potřeba si uvědomit, že udávaná nosnost platí na konci robotické paže. Čím vzdálenější je těžiště zvedaného předmětu (+ samotného uchopovače) od tohoto bodu, tím se nosnost snižuje. Pokud robot manipuluje s vibrujícím nástrojem (např. bruskou), je potřeba, aby měl nosnost několikanásobně vyšší, než je hmotnost brusky.

Pro životnost robota je důležité, aby byl správně naprogramován. Jakýkoli trhaný pohyb (prudká změna rychlosti) zvyšuje opotřebení kloubů. Přestože ovládání robota pomocí Teach Pendantu je intuitivní, napsat správnou aplikaci vyžaduje zkušenost.Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

logo

Ve spolupráci s energetickým specialistou zajišťuji vypracování Energetických průkazů, konkrétně:
- pro vlastníka více objektů (např. obce) vytipování těch budov, kterých se zákonná povinnost PENB aktuálně týká;
- kontrola, doplnění a zpracování projektové dokumentace;
- zaměření a nafocení budov

Požadavky na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Na základě novely zákona č. 406/2000 Sb. ze dne 19. 7. 2012 (zákon č. 318/2012), která vstoupila v platnost 1. ledna 2013, jsou vlastníci budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti:

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni:

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní objekty:

Vlastník je povinen zajistit PENB u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.